Skip to main content

NASZA JAKOŚĆ


Potwierdzenie najwyższej jakości

2W4A2670-3bb3250c Nasza jakość

Certyfikat DPD

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD (ang. Good Distribution Practice, GDP) to zbiór zasad, których stosowanie w praktyce gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa produktu leczniczego, jego jakości i integralności w całym łańcuchu dostaw.

Certyfikat potwierdza, że w Urtice gwarantujemy bezpieczeństwo produktów leczniczych w całym łańcuchu dostaw, które zapewnia nasz system zarządzania jakością. Jesteśmy w pełni zaufanym dostawcą, co potwierdza Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Certyfikaty Normy Międzynarodowej ISO 9001

Nasze procesy objęte certyfikacją:

  • Zakupy
  • Sprzedaż
  • Zamówienia Publiczne
  • Windykacja
  • Jakość/DPD
  • Zarządzanie relacjami z Klientem
_BAH8440_small-997686a3 Nasza jakość
photo-1450101499163-c8848c66ca85-cb8b321a Nasza jakość

Ambasador Polskiej Gospodarki

Urtica uzyskała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2023 w kategorii najwyższa jakość

Wyróżnienie podkreśla wysokie standardy jakościowe w naszej działalności biznesowej. Celem konkursu jest promocja poprzez nagradzanie najlepszych przykładów dobrych praktyk biznesowych członków Business Centre Club w kontaktach zagranicznych.

Firma Dobrze Widziana

Celem konkursu „Firma dobrze widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

To dla nas ogromne wyróżnienie, ponieważ wiemy, jak ważne jest odpowiedzialne społecznie prowadzenie biznesu. Działamy na rzecz Fundacji Urtica Dzieciom, która wspiera dzieci i młodzież w walce z chorobą nowotworową. Łączymy siły i fundusze z naszymi kontrahentami, by wspierać działania Fundacji i nieść dobro.

FR_20230809_0012-49747181 Nasza jakość