Dlaczego warto u nas pracować?

Od ponad 25 lat dbamy o to, aby nasi Pracownicy już od pierwszych dni czuli się komfortowo w nowym miejscu pracy i mieli możliwość realizacji swoich pomysłów.

Dzięki odpowiednio dostosowanemu procesowi wdrożenia, możliwe jest sprawne i bezstresowe poznanie firmy i jej struktury.

Dla nas największym atutem firmy są ludzie i przyjazna atmosfera, którą razem tworzymy. Ale praca w Urtica to także wyzwania dające poczucie satysfakcji zawodowej oraz osobistej.

kariera1

Kogo zatrudniamy?

Naszą przewagę konkurencyjną budujemy w oparciu o znajomość rynku i koncentracji na kluczowych procesach biznesowych. Nasz zespół tworzą najlepsi specjaliści, których wiedza i doświadczenie pozwalają nam stale podnosić jakość świadczonych usług.

Jeśli jesteś osobą, która:

  • chce doskonalić swoje kompetencje pod okiem ekspertów
  • nie boi się wyzwań
  • posiada wysokie umiejętności interpersonalne oraz jesteś rzetelny i skupiony na osiąganiu celów
  • cechuje profesjonalne i odpowiedzialne podejście do obowiązków

Na bieżąco możesz śledzić nasze rekrutacje na PRACUJ.PL

 

Benefity

Na koszyk benefitów składają się zarówno narzędzia rozwojowe jak również dbające o zdrowie.

Dbając o rozwój kompetencji twardych i miękkich oferujemy Pracownikom szereg rozwiązań szkoleniowych, przykładowe szkolenia:

  • szkolenie wewnętrzne i zewnętrzne dostosowane do ścieżki rozwoju
  • udział w kongresach i konferencjach
  • dofinansowanie do studiów podyplomowych związanych z wykonywaną pracą

Co oferujemy?

Gwarantujemy pracę w dynamicznych zespołach oraz możliwość zdobywania doświadczenia u boku specjalistów w swoich dziedzinach. A po godzinach integrację w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dowiedz się więcej na facebook

 

Przykłady oferowanych benefitów zdrowotnych i wellnesowych:

Proces rekrutacji

proces rekrutacji etap 1

1 Wysłanie aplikacji

Pracownik Działu HR przejrzy aplikacje pod kątem zgodności z wymaganiami stawianymi w ofercie (doświadczenie zawodowe, wykształcenie, kwalifikacje). Z Kandydatami spełniającymi w największym stopniu nasze oczekiwania, skontaktujemy się w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej, będącej kolejnym etapem rekrutacji na dane stanowisko.

proces rekrutacji etap 2

2 Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy Kandydat ma okazję na zaprezentowanie swojej osoby, ale też na dokładne zapoznanie się z oczekiwaniami oraz zadanie pytań dotyczących pracy na danym stanowisku.

proces rekrutacji etap 1

3 Kolejne etapy

W niektórych przypadkach proces zostaje rozszerzony o dodatkowe etapy. W takim przypadku Kandydat może zostać poproszony o wypełnienie testów, sprawdzających zarówno potencjał, umiejętności twarde czy cechy osobowości. Dodatkowo sięgamy do narzędzia Assessment Centre, czyli zestawu zadań grupowych oraz indywidualnych, badających wybrane kompetencje.

proces rekrutacji etap 2

4 Oferta pracy

Po pozytywnej ocenie wszystkich etapów procesu rekrutacyjnego Pracownik Działu HR skontaktuje się w celu przedstawienia warunków zatrudnienia i ustalenia wszystkich szczegółów. Niezależnie od wyników rekrutacji w przeciągu 2 tygodni od rozmowy lub Assessment Centre każdy Kandydat otrzyma informację zwrotną.

Program stażowy

Wspieramy młode osoby na rynku pracy uczestnicząc w Programie Kariera – w okresie wakacyjnym oferujemy kilka miejsc stażowych w różnych działach firmy. Podczas dwumiesięcznych staży studenci poznają główne zadania, realizowane w działach, jak również zajmują się realizacją samodzielnych projektów.

Po pomyślnie zakończonym stażu istnieje możliwość kontynuacji współpracy i włączenie do grona Pracowników.

www.programkariera.pl

Poza programami wakacyjnymi, w trakcie całego roku oferujemy miejsca dla studentów. Stażyści wspierają pracę działów, realizują zadania rozwijające współpracę, jak również stawiające na samodzielność. Zadania wykonywane są pod okiem opiekuna/koordynatora, niemniej stażyści szybko stają się członkami zespołu i integrują się z całym zespołem.Dzięki temu proces adaptacji zachodzi sprawniej. Niejednokrotnie Stażyści są pierwszą bazą kandydatów, do której sięgamy w trakcie prowadzonych rekrutacji. To rozwiązanie wpisało się na stałe w naszą strategię zatrudnienia.