Skip to main content

Fundacja Urtica Dzieciom

Odpowiedzialność społeczna

CSR jest kluczowym obszarem w Urtice. Od 1997 roku realizujemy projekt, z którego jesteśmy naprawdę dumni.

Urtica Dzieciom, od 2017 roku już jako fundacja, co roku realizuje wiele projektów, które wspierają dzieci z oddziałów onkologicznych i hematologicznych.

Organizuje warsztaty plastyczne „Słoneczna Galeria” na wszystkich dziecięcych oddziałach onkologicznych w Polsce. Powstałe prace są licytowane corocznie podczas uroczystej Gali, a dochód przeznaczany jest na wyposażenie szpitali, mających pod swoją opieką dzieci z chorobami nowotworowymi oraz wspomaga całe rodziny małych pacjentów w ramach turnusów terapeutycznych „Urtica Dzieciom Camp”.

Fundacja%20Urtica%20Dzieciom_logo_bia%C5%82e-02 Fundacja Urtica Dzieciom